Affärsplan SwedenFishing Ekonomisk Förening

     

Föreningens affärsplan beskriver den starka potential fisketurismen utgör för hela Sverige när det gäller arbetstillfällen, entreprenörskap och serviceunderlag. Den ger en överblick av marknadsförutsättningar, om utvecklingen inom turismen, den ekonomiska betydelsen av fiske- och annan naturturism, hot och möjligheter som fiskeentreprenörer ser, presentation av föreningens vision, affärsidé och kärnvärden samt värdeskapande erbjudanden för partners. Affärsplanen är föreningens underlag för dialog med olika partners om samarbete! 

   

Genom att klicka på miniatyrbilderna nedan kan du läsa/ladda hem affärsplanen samt den pressrelease som hör till, båda som PDF-filer. 

     

    

Affärsplan

 

  

Pressrelease

 

  

 Hur blir man medlem?

Stadgar

 

 

 

   

   

 
Framtidsplan för svensk fisketurism
       

Fisketurism: Jobb och exportintäkter
Fisketurismen är en av outdoor-turismens viktigaste branscher. Enligt senaste gränsundersökningens resultat (IBIS 2013) uppgav drygt 7 % av av de utländska flerdagarsbesökarna att de hade fiskat under sin Sverigevistelse. Det är nästan lika många som svarade att de hade besökt en musikfestival eller konsert, och mer än dubbelt så många som gästade ett idrottsevenemang.

     

Europamarknaden för fritids- och sportfiske uppskattas bestå av minst 50 miljoner fiskeintresserade. Och vår vision är att Sverige ska bli Europas ledande destination inom hållbar fisketurism. Tillsammans med Sveriges Fisketurismföretagare (SeFF) och Ekoturismföreningen har SwedenFishing arbetat fram ett förslag till handlingsplan för Svensk fisketurism.

Ladda hem pdf-fil genom att klicka på ikonen nedan. 

  

     

                                                     

Högupplösta bilder

     

Nedan finns ett antal högupplösta, tryckbara bilder som kan laddas ner och användas fritt i text som berättar om affärsplanen och föreningens arbete. I förekommande fall måste det tydligt framgå i bildtext eller i text nära varje bild vilket medlemsföretag som bilden är från!

     

      

 

Sportfiske är en sysselsättning som spänner över alla åldrar, kön, samhällsklasser och kulturer. Med anpassad utrustning är det enkelt även för de allra minsta att delta, vilket kan leda till en hobby för livet. 

Bild: Landskapet JO

 

Att möta potentiella gäster på plats på europeiska mässor är ett sätt att skapa affärer. Det ger också direkt feedback på vad marknaden efterfrågar och därmed vad som kan produktutvecklas. 

Bild: Leader Ystad/Östelen

  

  

 

 

    

 

Förutom bra fiske är kvalitativ hårdvara i form av båtar och logi en viktig pusselbit jämte gott värdskap. Ett bra sätt är att utifrån ett baspaket erbjuda olika tillköp av utrustning, service och tjänster. 

Bild: Rumma Jakt & Fiske

 

Fiske efter gös blir mer och mer populärt bland besökande gäster från kontinenten. Gösfiske fungerar bra på sommaren då vattnet är varmt och andra fiskarter kan vara mer svårfiskade, och nya tekniker ger nya möjligheter.  

Bild: Nedre Dalälven

  

  

 

  

  

 

Att anlita en fiskeguide är många gånger en genväg till bättre fiske och kännedom om vattnen. Ett smart sätt att få ut mer av sin vistelse om man är ny på platsen samt ger direkt kunskap om de bästa metoderna.

   Bild: J.L Guiding

 

För många svenska fisketurismentreprenörer är gäddan den viktigaste arten. En fisk på över 100 cm kan betyda 10-tusentals kronor i omsättning från fiskegäster som fångar, mäter och släpper tillbaka den.

Bild: Gustansborg

   

      

Logotyp

     

   

Högupplöst SwedenFishing logotyp för nedladdning, jpg, 2900 pixlar bred.

   

Advertisement

 

 
© swedenfishing.com 2024