Catch & Relax - Stockholm

We have now added Catch & Relax to the SwedenFishing network! Catch & Relax is one of Stockholm’s foremost activity companies. Its focus is to provide custom designed, entertaining and exciting activities in the archipelago for both large and small groups with special wishes.

Read more here:http://www.swedenfishing.com/en/tourismcompanies/catch_relax

 

 

 


Magdeburger Meeres- und Raubfischangeltage 5-6 november 2016

Förenigen besökte Magdeburger Meeres- und Raubfischangeltage 5-6 november. Här kommer några korta bilder och reflektioner. 

 

Kienitz&Noelte. Berättar om allt tidigare bokningsbeteende. Och att intresset från familjer ökar tydligt.Har planeras resa till området runt Arvidsjaur eller Slussfors.Angelreisen söker efter fler samarbetspartners för att täcka upp ökande efterfrågan från familjer som gärna vill prova södra Sverige.

Kul ocks att se hur flera av föredragshållarna och workshoparna talar om hållbart rovfiske, vattenkraftverk osv som känns igen från oss i Sverige.

 

Mvh Henrik Thomke


Auction in favor of the Trout Fund

Totally unique possibility to fly-fish in the closed river section named Kungsådran at Älvkarleby Sportfishing where the River Dalälven meets the Baltic.

4 persons, 2 night lodging including full board with 3 courses. Fishing Saturday 24/9 and Sunday 25/9.

Starting bid SEK 12 000. Auction ends July 31 at noon.

 


Big pikeperch on film

     

Here is a nice clip showing a great pikeperch from lake Storsjön while fishing with mr Lars Ljunggren from OutBack Fishing. Read more at: http://www.swedenfishing.com/en/tourismcompanies/outbackfishing   

    

    


Framtidsplan för fisketurism - sammanfattning

     

FISKETURISMEN ÄR EN av naturturismens viktigaste delbranscher. Enligt de senaste årens gränsundersökningar (IBIS 2013) uppgav drygt 800 000 utländska besökare att de hade fiskat under sin Sverigevistelse. Det är nästan lika många som svarade att de hade besökt en musikfestival eller konsert, och mer än dubbelt så många som gästade ett idrottsevenemang. Europamarknaden för sportfiske uppskattas bestå av minst 50 miljoner fiskeintresserade, och Sverige har som vision att fördubbla fisketurismen under det här årtiondet.

     

FÖR ATT NÅ MÅLET om en fördubblad fisketurism, fler jobb på landbygden, högre exportintäkter och bidra till ökad biologisk mångfald presenterar Ekoturismföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare i samverkan med Sweden Fishing i början av mars en handlingsplan för svensk fisketurism. En plan i punktform som pekar ut de viktigaste förslagen på vad som behöver göras för att skapa fler fria vandringsvägar i våra strömmande vatten och prioritera den typ av fiske som skapar störst samhällsekonomiskt värde. Men också åtgärder för att gynna och utveckla ett selektivt fiske, aktivt bidra till fiskevård och anpassa fångst och uttag till förmån för långsiktigt hållbara bestånd och kvalitetsfiske. Dessutom presenterar planen förslag och åtgärder för att få fram fler företag som växer, stärker svensk konkurrenskraft, gynnar kvalitetsupplevelser och bidrar till nya jobb.

     

PÅ SPORTFISKEMÄSSAN i Jönköping den 20-22 mars 2015 fick följande företrädare för utövare, vattenägare, älvräddare, myndigheter, regeringen och Alliansen tycka till om underlaget till handlingsplan.

     

- Emma Nohrén (MP), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.
- Sotiris Delis (M), riksdagsledamot.
- Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket.
- Thomas Lennartsson, förbundsdirektör på Sveriges Fiskevattenägareförbund.
- Anders Karlsson, generalsekreterare på Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.
- Christer Borg, ordförande för Älvräddarnas Samorganisation.

   

Videoklipp nedan innehåller:

Del 1 - Framtidsplanen för fisketurism redovisas av Per Jiborn / Ekoturismföreningen.

Del 2 - Förträdare enligt ovan redovisar sina synpunkter på Framtidsplanen. 

Del 3 - Paneldiskussion och frågor från publiken. 

 

      

Klicka här för >>> PFD Framtidsplan Per Jiborn

       
     

Klicka här för >>> PDF Jordbruksverket - Daniel Melin - startar vid 20:15.
Klicka här för >>> PDF Fiskevattenägarna - Thomas Lennartsson - startar vid 30:20. 
Klicka här för >>> PDF Sportfiskarna - Anders Karlsson - startar vid 41:40. 
Klicka här för >>> PDF Älvräddarna - Christer Borg - startar vid 1:03:40. 
     
     

       


Framtidsplan för fisketurism

   
För första gången presenterar natur- och fisketurismens företrädare en gemensam nationell plan för fisketurismens utveckling. En framtidsplan för en bransch där ökad biologisk mångfald, en miljöanpassning av vattenkraften och hållbara bestånd av bland annat lax, gädda, öring och gös skapar fler jobb och högre exportintäkter.

   


Läs hela pressreleasen på Ekoturismföreningens hemsida >>>

   

Ladda hem Framtidsplanen för Fiskturism som pdf-fil >>>

     
 
© swedenfishing.com 2024