Om SwedenFishing     

      

SwedenFishing är idag ett riksomfattande nätverk med över 170 fisketurismföretag från Kiruna i norr till Ystad i söder. Nätverket har på bara tre år lyckats samordna och starta marknadsföring av Sveriges rika och varierande fisketurism internationellt. Ursprungligen startades arbetet genom 23 leaderområden (EU:s landsbygdsutvecklingsprogram) och med stöd av Jordbruksverket. Vår webbsida, SwedenFishing.com, finns på elva språk. Från att ha varit riktat till anläggningar i de Leaderområden som startade SwedenFishing är det nu öppet för intresserade entreprenörer över hela landet att medverka och delta i den förening som bildats för att driva arbetet vidare. 

    

   

Med nätverktes arbete har grunden lagts till en växande export av svenska turistfiskeupplevelser. Vår webbsida beskriver det varierande fisket i hela landet, med förslag och färdiga fiskepaket. Vi har bl.a. deltagit på mässor i åtta europeiska länder för att marknadsföra svenska fiskeupplevelser, samt arrangerat visningsresor till Sverige från ännu fler länder. Dessutom bedriver vi en målmedveten internetkampanj för att locka fler fiskegäster till Sverige. 

    

För att lyfta Sverige som fiskedestination med hållbarhetsprofil krävs att medlemmarna har de verktyg de behöver för att kunna erbjuda fiskeupplevelser av högsta kvalitet. Det finns över 50 miljoner fiskeintresserade européer och för att bli Europas ledande nation inom hållbar fisketurism måste vi ha ett starkt budskap som vi kan föra ut med gemensamma krafter. Utbyte av kunskap och erfarenheter, närvaro på mässor, press- och studieresor är bara några exempel på vad vi kan göra tillsammans.

   

Vår vision -  “Sverige ska bli Europas ledande destination inom hållbar fisketurism"

    

SwedenFishing ska:
• Genom gemensamma marknadsföringsinsatser ge medlemmarna förutsättningar för ökad lönsamhet.
• Stödja medlemmarna i marknadsanpassning av produkter.
• Vara en kvalitetssäkring, både nationellt och internationellt.
• Vara ledande när det gäller internetmarknadsföring av Sverige som fiskedestination.
• Fungera som en naturlig samarbetspartner inom fiske- och naturturism, samt knyta till sig ledande parter inom bland annat redskapsbranschen, persontransportsidan, mark- och fiskevattenägare samt regionala och nationella turistorganisationer.

    

Läs mer om hur du blir medlem i SwedenFishing ekonomisk förening;

http://www.swedenfishing.com/pdf/20131106_Inbjudan_Nytillkommande_Medl_EkFor.pdf

    

Pressrelease ang bildandet av SwedenFishing ekonomisk förening;

http://www.swedenfishing.com/pdf/20140317-Pressrelease-SwedenFishing.pdf

      

Undrar du över något annat och vill komma i kontakt med oss, skicka ett mail till;

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

         

Här kan du läsa mer om SwedenFishing och det fortsatta arbetet;
http://www.swedenfishing.com/image/pdf_files/Prospekt_uppdaterat.pdf

     

Affärsplan SwedenFishing Ekonomisk Förening

Föreningens affärsplan beskriver den starka potential fisketurismen utgör för hela Sverige när det gäller arbetstillfällen, entreprenörskap och serviceunderlag. Den ger en överblick av marknadsförutsättningar, om utvecklingen inom turismen, den ekonomiska betydelsen av fiske- och annan naturturism, hot och möjligheter som fiskeentreprenörer ser, presentation av föreningens vision, affärsidé och kärnvärden samt värdeskapande erbjudanden för partners. Affärsplanen är föreningens underlag för dialog med olika partners om samarbete! 

     

Här kan du ladda hem SwedenFishing Affärsplan som pdf-fil >>>

   

Advertisement

 

 
© swedenfishing.com 2024