Centrala Sverige

Central

 

Det naturliga landskapet i centrala Sverige består av såväl odlade slätter och stora skogar. Vattendragen består av tusentals sjöar av varierande storlek och några stora älvar - Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Mot söder finner vi Sverige två största sjöar, dvs Vänern och Vättern, medan de två näst största, Mälaren och Hjälmaren, ligger i dess mitt. Fiskesäsongen i isfria vatten löper från april till november. Gädda och abborre finns i överflöd i hela regionen, medan fina gösvatten främst hittas i de mellersta och östra områdena med jordbruksbygd. Centrala Sverige sträcker sig från ca 150 km söder om Stockholm upp till landets mitt. I områdets södra del är det gädda, gös och abborre som dominerar, medan det i norr och nordost är gott om rinnande vatten och mindre sjöar som erbjuder fint fiske på harr och öring. 

       

 

 

Instruktioner för karta & sök     

I den gula listen ovan kan du söka efter fiskeanläggningar och guider som stämmer överens med dina önskemål vad gäller fiskart, vattentyp och landsdel. Dessa prensenteas sedan i en träfflista tillsammans med en karta. Du kan även klicka på de gula nålarna direkt i kartan för att komma till en specifik fiskeanläggning. Om du håller muspekaren över en gul nål ser du direkt namnet på just den anläggningen.

 

Advertisement

 
© swedenfishing.com 2024