Vättern - artrik & vacker

   

   

Den är, efter Vänern, Sveriges största sjö, både till yta (1 893 km²) och till volym (77,6 km³) och den är Europas sjätte största insjö. Sjöns största kända djup, söder om Visingsö, är 120 meter och medeldjupet 40 meter. Vättern ligger 88,5 m ö.h. och avrinner till Östersjön genom Motala ström. De största tillflödena är Forsviksån från sjöarna Unden och Viken, Tabergsån och Huskvarnaån. Göta kanal passerar Vättern via Motala och Karlsborg. I slutet av 1930-talet byggdes sjön ut för vattenreglering. Den genomsnittliga tiden en vattendroppe behöver för att lämna Vättern är 62,5 år.

 

I Vättern likt Vänern är artrikedomen stor och de dominerade arterna för sportfiskare är lax, röding och gädda. Även fisket efter kräfta är mycket bra och är en stor attraktion under sensommaren när de blir lovliga. Fisket efter lax och röding sker framför allt med trolling, men även landfiske under senhöst och vinter är mycket utbrett. De norra delarna av sjön är närmast världsberömd för de stora gäddor som fångas varje år, företräädelsevis under våren när vattnet är kallt. Länsstyrelserna har fastställt regler som reglerar sportfisket.

   

Fisketurismföretagare vid & runt sjön Vättern

   

Visingsö Trolling

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/visingso_trolling

  

Hökensås Sportfiske

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/hokensas_sportfiske

   

CharterFiske / Ove Johansson

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/charterfiske

   

Braxmaviken Gård

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/braxmaviken

   

Tiveden Flyfish

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/tiveden_flyfish

   

Bastedalens Herrgård

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/bastedalen

   

Torpa Gård

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/torpagard

   

Norrbyströmmen

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/norrbystrommen

   

Höje Jakt & Fiske

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/hoje

   

   

Tillbaka till Platser & Fiskevatten >>>

     

Advertisement

 

 
© swedenfishing.com 2020