Vänern - Europas största insjö

   

   

Sjöns medeldjup är 27 meter och största djupet ligger på 106 meter. Vänern delas av ett sund mellan Kållandsö i söder och Värmlandsnäs i norr i en västlig och en östlig del. Vänern bildades efter den senaste istiden för omkring 10 000 år sedan. När isen smälte var Sverige täckt av en längsgående vattenmassa som skapade en förbindelse mellan Kattegatt och Bottenhavet. Landhöjningen gjorde att sjöar som Vänern och Vättern skars av från havet. Den tidigare förbindelsen med havet innebär att det idag finns arter i Vänern som normalt inte lever ut hela sin livscykel i sötvatten, till exempel Vänerlax. Vänern var efter sin tillkomst betydligt större än i dag, vilket beror på att landhöjningen är större i norr än vid utloppet i söder. Vänerns totala strandlinje beräknas till 4 527 kilometer, varav 1 790 kilometer är fastlandsstränder och 2 737 kilometer är ö-stränder.

   

Vänern är vida känd för sitt fina fiske, och i sjön finns 35 olika fiskarter som många är attraktiva för sportfiskaren. Det är framför allt trollingfisket efter lax och öring som under lång tid varit det stora dragplåstret, men även fisket efter gädda, abborre och gös är av mycket god klass. Klarälven mynnar i sjön vid Karlstad, och i Strömpartiet vid Forshaga fiskar man både lax och öring. Servicen för besökande sportfiskare är väl utbyggd runt sjön, och det finns bra boende av varierande typ och läge. 

 

Fisketurismföretagare runt sjön Vänern

     

PredatorGuide

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/predatorguide

   

Baggeruds Camping

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/baggerud

   

Hammarö Trolling

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/hammarotrolling

   

First Camp Karlstad

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/first_camp_karlstad

   

Forshagaforsen

http://www.swedenfishing.com/se/fisketurismforetag/forshagaforsen

   

   

Tillbaka till Platser & Fiskevatten >>>

    

   

Advertisement

 

 
© swedenfishing.com 2020