Väder och fiskesäsonger

   
Högre medeltemperatur och längre somrar än övriga delar av Sverige. Därmed blir också fiskesäsongen längre. Sjöarna och kustbanden ligger isfria under lång tid, ibland hela året. Våren kommer tidigt. Många gånger kan fisket efter gädda vara igång under marsmånad, likaså fisket efter havsöring där så är tillåtet längsmed kusten.

   

   

Sommaren sträcker sig från maj och juni, hela vägen intill slutet av augusti, ibland till och med första veckorna av september. Försommaren ger energi åt många fiskarter och det mesta fisket brukar vara bra under denna period. Under de hetaste sommardagarna är det främst arter som abborre och gös som är av intresse. Gösen nattetid och abborren dagtid.

   

   

Men alla fiskarter går att fånga, det gäller bara att undvika de finaste dagarna och istället fiska när vädret är sämre eller under kvällar, nätter och tidiga morgnar. Hösten är åter en bra tid för gäddfisket i södra Sverige. Vattnet blir kallare vilket många fiskarter föredrar. Under hösten är även fisket efter utplanterad fisk, såsom regnbåge mycket bra. Lax och havsöring börjar söka sig på i åar och älvar under samma period av året. Beroende på om vintern är isfri eller inte, så kan fisket efter abborre, gädda och gös vara mycket spännande och effektivt från isen.
     

 

 
© swedenfishing.com 2022