Natur och vattendrag

   
Norra Sverige har tusentals åar, älvar och sjöar. Därtill en lång strecka längsmed Östersjön. Fisket är av enastående kvalité över hela regionen. Naturen är ren, frisk och vild. Längsmed ostkusten finns flera finna älvar med bra laxfiske. Här är landskapet präglat av jordbruk och skärgård.

   

Öring tagen på torrfluga i en klarvattensjö i Lappland, Sverige.

   

Längre inåt landet dominerar stora skogar av framförallt tall. Sjöarna och åarna här har lågt fisketryck och många av dem omges av mystik. På vägen upp mot fjällens bergsmassiv och tundra, passerar fjällbjörkskogen. Kortväxta björkar som av vädrets krafter krökts, böjts och formats till en unik miljö. Ovanför trädgränsen tar tundran vid. Här är vattnet klart, kallt och friskt. I åar, älvar och sjöar dominerar harr, öring och röding. Alla högt aktade bland många sportfiskare.

    

Sjöar

Den nordligaste delen av Sverige består av ett stort område. Natur, miljö och vattendrag skiftar. I de mer sydligt belägna skogsområdena, dominerar mindre sjöar och tjärn. Många av dem med ett fantastiskt sportfiske på gädda, en art som av många lokalbor är förbisedd. De flesta besöker regionen för att fiska efter öring, harr och röding. Skogssjöarna är betydligt mer näringsrika än de i norr. Här har arter som öring goda chanser att växa sig stora. Ju längre norrut vi kommer, ju klarar och kallare blir vattnet i sjöarna och växtligheten avtar. Många av sjöarna är förbundna via åar, älvar och bäckar. Fisken vandrar ofta mellan de olika sjöarna. I det karga tundralandskapet omgärdas sjöarna av orörda vyer och höga bergskedjor. Här finns möjligheter att hitta sjöar som ingen annan fiskat på åratal, eller ens någonsin.

   

      

Åar och älvar

Nära nog alla bäckar, åar och älvar i norra Sverige har ett rikligt bestånd av fisk. Framförallt är det öring, röding och harr, men arter som gädda, abborre och mört förekommer också. Några av de större älvarna har mycket bra bestånd av stora gäddor. De mer lugnflytande åarna i skogslandet är framförallt hemvist för harr och öring. I det näringsrika vattendragen växer sig många gånger dessa arter mycket stora. Ju längre upp mot tundran vi närmar oss, ju klarar och kallare blir dessa strömmandevatten. De blir även allt mer näringsfattiga, men fiskbestånden är ofta mycket rikliga. Här trivs även den eftertraktade rödingen. Längsmed Östersjön återfinns ett flertal älvar i vilka lax och havsöring vandrar upp. Detta sker under hela sommaren, men tilltar ofta under sensommar och hösten. I några av dessa är medelvikten på lax mycket hög. Byskeälv är ett sådant exempel.

   

     

Kustbandet

De nordligare delarna av Östersjöns kust består till större delen av en stenrik skärgård med ett flertal mindre öar, grynnor och skär. Fisket är tidvis mycket bra, inte minst efter arter som gädda och havsöring. Dessutom går det fint att på många platser fiska harr och sik, vilka kan växa sig stora i det näringsrika kustvattnet. Här finns fantastiska möjligheter för den äventyrliga sportfiskaren att med hjälp av båt, kanot eller kajak, upptäcka nya fiskevatten. Detta är ett oupptäckt fiskeparadis.

     

 

 
© swedenfishing.com 2023