Natur och vattendrag

   
Kultur och natur blandas i de centrala delarna av Sverige. Från Stockholmsregionen och bort till de stora sjöarna – Vänern, Vättern och Mälaren – dominerar jordbrukslandskapet. Norröver är terrängen mer böljande och stora skogar tar vid. Möjligheterna till ett fantastiskt sportfiske är många. Natur och vattendrag varierar kraftigt i karaktär och utseende i denna fiskrika och vackra region.

   

   

Sjöar

Centrala Sverige har tusentals med små skogsjöar och nära nog lika många större, mer näringsrika sjöar. Dessa är ofta belägna i den sydliga delen av regionen, i och kring jordbrukslandskap. Näringen ger liv och föda åt fiskarter som abborre, gädda, gös och ett flertal vit- och karpfiskar. Förutsättningarna här är de rätta för att fisken skall kunna växa sig riktigt stor. I Vänern och Vättern är fisket efter lax och öring välkänt. Här är det preliminärt trollingfiske som gäller och en duktig fiskeguide är ett måste. I de mer nordliga skogssjöarna finns rikligt med öring, harr och utplanterad regnbåge. Skogarna består framförallt av tall och gran, men i många områden finns vackra blandskogar eller hela lövskogar.

   

      

Åar och älvar

Områdets mest kända älvar är Dalälven och Klarälven. Bägge är välkända för sitt lättillgängliga fiske efter harr och öring i vackra omgivningar. Längsmed ostkusten finns ett flertal åar och älvar med lax och havsöring. Du kan till och med fiska mitt i centrala Stockholm. För den äventyrliga sportfiskaren finns många fina åar med bestånd av öring att upptäcka, framförallt i de norra delarna av regionen. I dessa, ofta små vattendrag, är fisken skygg och flugfiske är metoden att föredra. Kom ihåg att bestånden är känsliga i dessa åar. Återutsätt fångsten varsamt och använd krokar utan hulling eller knip in hullingarna på dina krokar med en tång.

    

      

Kustbandet

Längsmed Östersjön finns fina möjligheter till bra sportfiske efter framförallt gädda. Västervik är kanske det mest kända av dessa områden där fiskecampen årligen lockar sportfiskare från hela Europa. Denna del av ostkusten bjuder även på fint sportfiske efter havsöring, ofta tidigt och sent på säsongen när stora öringar håller sig landnära.

      

 

 
© swedenfishing.com 2021