Fiskar och fiske

   
Södra Sverige erbjuder ett spännande och brett sportfiske i åar, älvar, sjöar, längsmed kusten och till havs. Framförallt är det gädda och gös som attraherar. Men fisket efter lax och arter som karp, sutare, färna, öring och abborre är lokalt av toppklass. Kombinera detta med alla arter som finns i västerhavet, så har du nog med vatten för att fiska en hel livstid.

   

   

I de bägge större sjöarna – Vänern och Vättern – är gäddfisket mycket bra, liksom längsmed stora delar av Östersjökusten, inte minst kring Blekinge. Såväl väst-, syd- och ostkusten har flera älvar i vilka lax och havsöring stiger under perioder av året, inte minst välkända Mörrumsån. I Vänern, Vättern och längsmed kusten utanför Simrishamn är trollingfisket efter lax och öring av absolut världsklass. Här fångas årligen mycket stora laxar.

   

   

En duktig fiskeguide med välutrustad båt är ett måste för att lyckas. Övriga arter såsom gös och abborre, finns över hela regionen. För den som vill söka efter storgösen finns det flera mycket bra sjöar i Småland. Väl värt att nämna är även områdena Hökensås och Tiveden som bägge erbjuder ett fantastiskt sportfiske efter regnbåge och öring i vacker natur.

      

 

 
© swedenfishing.com 2022