Fiskar och fiske

   

Framförallt är det laxartade fiskar som lockar besökarna. Arter som öring, röding och harr är de primära fångsterna. Men de nordligaste delarna av Sverige erbjuder även sportfiske av hög kvalité efter arter såsom gädda, lax och havsöring.

   

   

Öring, röding och harr fiskas framförallt i åar, men återfinns även i många sjöar. Fisket är bra i hela regionen, men ju längre ut i vildmarken man tar sig, ju bättre tenderar fisket att bli. Framförallt är det flugfiske som ger resultat här, men även haspelfiske med lätt utrustning, tunna linor och små drag, fungerar väl. I flera av de större älvarnas lugnare strömpartier och dammar, finns det gott om stora gäddor.

   

   

Terrängen runt dessa gör att båt är att rekommendera. I de älvar som har lax och havsöring närmast kusten, fiskas det både från land och från båt. Här krävs många gånger en kraftfull fiskeutrustning. Spinn- eller haspelspön som tar betesvikter mellan 35-50 gram är ett minimum. För flugfiskaren gäller tvåhandsspön i linklass 10 eller tyngre.

   

 

 
© swedenfishing.com 2023