Fiskar och fiske

 

Gäddan och gäddfisket är i fokus bland de många sportfiskare som besöker regionen. Ingen annanstans i Sverige finns det så gott om stora gäddor. Gäddorna finns över hela regionen men längre söderut, i de mer näringsrika sjöarna med kort siktdjup, är det gösen som fångar intresset.    

   

       
Arter som braxen, färna, ruda, sutare finns också i många sjöar, framförallt i de södra delarna av centrala Sverige. I flera vattensystem hittar vi även asp. En art som många sportfiskare rankar som en av de roligaste att fånga. Abborre hittar du i nära nog samtliga vattendrag vilket gör att även de minsta i familjen kan ta del av ett bra och roligt sportfiske ute i naturen.

   

     

 

 
© swedenfishing.com 2021