Visbepalingen en houdbaar vissen

 

Aangezien sportvissen niet onder het z.g. Zweedse allemansrecht valt, zult u in de meeste gevallen een visvergunning nodig hebben. OP ILLEGAAL VISSEN STAAT EEN STRENGE STRAF. Controleer altijd of er speciale, plaatselijke regels bestaan met betrekking tot de minimum maat, de vangstlimiet, het gebruik van privé viswater, en verboden gebieden zoals bijvoorbeeld aan de uitmondingen van sommige rivieren. Let op dat bepaalde stekken seizoensgebonden zijn terwijl sommige vistechnieken gedurende bepaalde tijden van het visseizoen niet zijn toegestaan. Meer informatie hierover vindt u meestal bij de aankoop van de vergunning. Visvergunningen of speciale vergunningen zijn zo goed als in heel Zweden nodig, behalve in de vijf grootste meren - Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren en Storsjön. Zeevissen is langs de hele kustlijn toegestaan.

     

   South Sweden - Sjuhärad Fishing Area.

   

Het Zweedse ministerie van landbouw en visserij heeft nieuwe regels ingevoerd voor het snoekvissen in de Oostzee. Het is alleen toegestaan om 3 snoeken (40 - 75 cm) per visser per dag te behouden. Snoek onder of boven deze maat moeten meteen worden teruggegooid. Sportvissen is geregeld in de wet op Visserijbepalingen en de FIFS, een samenvattende regelgeving die wordt uitgevaardigd door het Zweedse ministerie van landbouw en visserij. Deze statuten bevatten regels over talrijke zaken zoals bijvoorbeeld de uitrusting van sportvissers. Vissen is niet toegestaan binnen een afstand van 100 meter rondom vaste visuitrusting en viskwekerijen. In sommige gebieden zijn voor het vissen met net, trollen (met of zonder motor) en ijsvissen speciale vergunningen vereist. 

    

De algemene regels van het Zweedse allemansrecht zijn altijd van toepassing: houd rekening met anderen, verstoor en verniel niets.

 

En wees niet hebzuchtig!

 

Er is weliswaar meer dan genoeg vis, maar de visliefhebbers onder ons zouden niet meer vis moeten behouden dan voor de maaltijd van de dag nodig is. De rest moet worden vrijgelaten volgens het principe "catch en release". Wij geven de voorkeur aan de uitdrukking "ecologisch vissen" - wij willen ervoor zorgen dat ook onze kleinkinderen kunnen genieten van onze fantastische viswateren vol met gezonde bestanden vis in een onaangestaste omgeving!

     

   North Sweden - River Kaitumälven
   

Zo laat u vis vrij nadat ze zijn gevangen

    

- Gebruik bij voorkeur weerhaakloze, enkelvoudige haken of druk de weerhaak voor het vissen met een tang plat.

 

- Houd altijd een langbektang bij de hand om de haak zo voorzichtig mogelijk los te kunnen maken.

 

- Tijdens het drillen van de vis is het van belang deze zo snel mogelijk te landen om uitputting te voorkomen. Dit geldt vooral in warm water en in water met een gering zuurstofgehalte. Vermijdt het om grote vissen met een te licht vistuig te vangen.

 

- Alle vissen hebben een beschermende slijmlaag om hun huid te beschermen en daarom is van belang om de vis alleen met natte hand beet te pakken. Probeer de vis na het landen zo weinig mogelijk aan te raken. Bij kleine vissen is het vaak mogelijk om de haak beet te pakken en om te draaien en op deze manier de vis terug te gooien zonder deze aan te raken.

 

- Bij gebruik van een net, zie er dan op toe dat deze zachte, knoopvrije, gecoate mazen heeft om schade aan de slijmlaag van de vis zoveel mogelijk te beperken.

 

- Veel vissers willen graag een foto van hun gevangen trofeeën nemen voordat ze de vis weer terugzetten. Bij grote vissen dient men in het gegeven geval de vis bij de staart beet te pakken en de inwendige organen te ondersteunen vlak achter de borstvinnen. Houd de vis in het water en tracht indien mogelijk te vermijden om de vis uit het water te tillen.

 

- Sommige vissen vechten tot ze volledig zijn afgemat en moeten eventueel eerst weer op kracht komen. Om een grote vis op kracht te laten komen dient u de vis bij de staart beet te pakken en de inwendige organen te ondersteunen vlak achter de borstvinnen. Beweeg de vis daarna heen en weer in het water of richt de vis met de kop stroomopwaarts. Zie erop toe dat de vis weer op krachten is gekomen en klaar om te zwemmen voordat u de vis weer terugzet.

   

Advertisement

 

 
© swedenfishing.com 2023