Een korte handleiding voor het Zweedse allemansrecht


Niet storen en niets vernielen – dit zijn de twee belangrijkste regels van het Zweedse allemansrecht. De natuur is voor iedereen, zolang men maar rekening houdt met andere mensen, de in het wild levende dieren en de natuur. De van gezond verstand getuigende regels van het allemansrecht zijn alleen van toepassing op individuele personen en niet op op grote groepen of speciale reisgezelschappen. Wat het vissen betreft, betekent dit dat men overal naar en van een visplaats mag lopen, met de boot het water op kan of ergens kan aanmeren – dit onder voorwaarde dat men een geldige visvergunning heeft. Het allemansrecht is niet van toepassing op het vissen en jagen.

   

   North Sweden - Jockfall Fishing Camp

     

Dit zijn een aantal van de belangrijkste richtlijnen:


• Laat geen vuil in de natuur achter. Dit geldt vooral vislijnen, haken, plastic tassen, flessen, blikjes en glaswerk. Kortom alles wat gevaarlijk is voor de in het wild levende dieren.


• Het rijden met auto's, caravans, campers, motorfietsen of brommers op paden of privéwegen is niet toegestaan. Motorvoertuigen kunnen ernstige slijtage aan privéwegen veroorzaken, en om deze reden bezitten de eigenaars het recht om dergelijk verkeer te verbieden. Zij kunnen mensen echter niet verhinderen om op deze wegen te wandelen, te fietsen of om deze met paarden te betreden, tenzij deze wegen hierdoor schade zouden ondervinden.


• Onder normale omstandigheden is het toegestaan om over het land van andere mensen te wandelen, te fietsen of paard te rijden op voorwaarde dat men een afstand houdt van ca. 60-70 meter van de bebouwing en dat men niet door tuinen of over bouwland loopt.


• Het is niet toegestaan om bomen of struiken om te zagen. Het is eveneens niet toegestaan om noten te plukken, hars van de bomen te halen, takken af te breken, of boomschors los te trekken. Het dierenleven mag niet verstoord worden en er mogen geen vogeleieren meegenomen worden. Het plukken van paddenstoelen, wilde bessen en niet beschermde planten is wel toegestaan.

   

   Central Sweden - Pike fishing   

   

• Kampvuur is toegestaan, mits op niet-bergachtige ondergrond en nooit gedurende periodes van het jaar waarin open vuur verboden is. Bij het aanleggen van kampvuren in de natuur dient altijd de hoogst nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen.

 

 • Het opzetten van een tent is toegestaan, maar niet op bouwland of in de directe nabijheid van huizen. Indien men langer dan een paar dagen wil blijven, dient men altijd eerst de landeigenaar om toestemming te vragen.

 

• Het is toegestaan om per boot over andermans water te varen. Er kan voor één dag worden aangemeerd, maar het is niet toegestaan om aan land te gaan als dit land privé eigendom is. In sommige gebieden kan de doortocht worden beperkt vanwege speciale voorwaarden.
 

• De Zweden zelf mogen zonder visvergunning in openbaar viswater vissen. Buitenlanders mogen zonder vergunning in deze wateren vissen, onder voorwaarde dat ze alleen handgereedschap gebruiken.
 

• Sportvissen zonder visvergunning is ook toegestaan in sommige privé wateren langs de kust en in de vijf grootste meren van Zweden - Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren en Storsjön (in Jämtland). Vissen in ander privé viswater is alleen toegestaan met een vergunning of een andere vorm van toestemming.
 

Volg onderstaande link voor meer informatie over het Zweedse allemansrecht:


http://www.naturvardsverket.se/en/In-English/Menu/Enjoying-nature/The-right-of-public-access/

      

Advertisement

 

 
© swedenfishing.com 2024