En kort vejledning til ”allemandsretten”. 

    
Forstyr ikke og ødelæg intet – det er de to ideer, der udgør hovedreglen i den svenske allemandsret. Vores natur er åben for alle, så længe man viser hensyn overfor andre mennesker, til dyrelivet og naturen selv. Reglerne er baseret på almindelig sund fornuft og gælder for hver enkelt, men ikke for mennesker som færdes i grupper eller på arrangerede ture. For lystfiskere betyder det, at du altid kan komme til og fra fiskevandet, samt søsætte din båd og ankre den op langs stranden, såfremt du har en gældende fisketilladelse. Allemandsretten giver ikke i sig selv ret til at bedrive fiskeri eller jagt.

  

  North Sweden - Jockfall Fishing Camp. 

    

Her er nogle hovedregler:

  
- Efterlad aldrig affald i naturen. Det gælder i særdeleshed fiskeline, kroge, plastikposer, flasker, dåser og glas og i det hele taget ting, som kan være farlige for dyrelivet.

   
- Det er ikke tilladt at køre i bil, med campingvogn, autocampere, motorcykler, knallerter eller lignende i selve naturen eller på private veje. Motorkøretøjer kan forårsage alvorlige skader på private veje, og ejerne deraf har derfor ret til at spærre for al kørsel. Man kan dog aldrig forhindre folk i at gå, cykle eller ride på vejene, så længe det ikke direkte skader vejen.

   
- Generelt har man lov til at gå, cykle eller ride over andres jord, så længe man ikke kommer nærmere end 60-70 meter fra private hjem, eller krydser dyrket jord eller haver.

   
- Man må ikke fælde træer og buske. Det er heller ikke tilladt at samle nødder eller harpiks, ligesom det er forbudt at brække grene af træer og buske og pille bark af. Du må ikke forstyrre områder, hvor dyr holder til, eller samle fugleæg. Til gengæld er det tilladt at samle svampe, bær og blomster, som ikke er omfattet af særlige fredninger.

   

  Central Sweden - Pike fishing near the reeds. 

    
- Det er tilladt at lave bål. Dog aldrig på klipper og ikke hvis der er udstedt et landsdækkende forbud mod brug af åben ild. Man skal altid være meget påpasselig, når man laver bål og bruger åben ild i naturen.

   
- Man må slå telt op hvor som helst, så længe det ikke er på dyrket jord eller tæt på bebyggelse. Hvis man ønsker at lade teltet stå i mere end et døgn, skal man indhente tilladelse fra den, som ejer jorden.

   
- Det er tilladt at sejle i båd på andres vand. Det er ligeledes tilladt at ankre op i et døgn, men det er ikke tilladt at gå på land, hvis det er privatejet jord. Vær opmærksom på, at der kan være særlige restriktioner, som gælder lokalt.

   
- Svenske borgere må frit fiske i offentlige vande. Udenlandske borgere må også fiske i offentlige vande, så længe det er med sportsfiskergrej.

   
- Fiskeri uden fiskekort er tilladt i visse private vande. Man behøver ikke fiskekort for at fiske fra kysten eller Sveriges fem største søer: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren and Storsjön (i Jämtland). Fiskeri i private vande er kun tilladt, hvis man har indløst fisketegn eller anden tilladelse.

   

Følg venligst dette link, for at læse mere om allemandsretten:
http://www.naturvardsverket.se/en/In-English/Menu/Enjoying-nature/The-right-of-public-access/
    

Advertisement

 

 
© swedenfishing.com 2023