Fiskeregler og bæredygtigt fiskeri

    
Da fiskeriet i Sverige ikke er omfattet af allemandsretten, er det nødvendigt at købe et fiskekort til de fleste vande. TYVFISKERI BLIVER STRAFFET HÅRDT. Undersøg altid, om der er særlige regler, som gælder lokalt - fredningszoner omkring udmundinger af floder, mindstemål eller fangstbegrænsning i form af et maksimalt antal fisk, som må hjemtages. Nogle områder kan være fredet på visse tidspunkter af året. Det samme gælder for visse former for fiskeri, som kan være begrænset i en del af sæsonen. Informationer kan indhentes det sted, hvor du køber dit fiskekort. 

    

  South Sweden - Sjuhärad fishing area. 

 

Du skal bruge et fiskekort til alle andre vande end de fem største søer i Sverige – Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren og Storsjön – her er fiskeriet frit for alle. Havfiskeri og kystfiskeri er ligeledes frit. Fiskeriministeriet i Sverige har udstedt et nyt regulativ, som gælder for gedder fanget i Østersøen. Man må maksimalt hjemtage tre gedder (mellem 40 og 75 cm) om dagen. Gedder over eller under disse mål, skal straks genudsættes. Fiskeriet er reguleret af Fiskerilovgivningen, som fiskerikontrollen håndhæver samt FITS, som er de regulativer, der er udstedt af fiskeriministeriet. Disse love omhandler regler for en mængde områder, inklusiv tilladt udstyr for rekreativt fiskeri. Fiskeri må ikke foregå nærmere end 100 meter fra faststående fiskeredskaber, inklusiv fiskeopdrætsanlæg. Fiskeri med net, trolling (med eller uden motor), samt fiskeri med angeldon er ikke tilladt uden fiskekort dertil.

   
De grundlæggende regler indeholdt i allemandsretten gælder altid: Vis hensyn, forstyr ikke, ødelæg intet. - Og vær ikke grådig. 

Svenske vande er frugtbare. På trods af dette bør vi, der fisker for vores fornøjelses skyld, aldrig tage mere, end vi behøver til et måltid. Hvad vi fanger herudover bør genudsættes - også kaldet ”frivillig catch and release”. Vi foretrækker bæredygtigt fiskeri – vi ønsker at sikre os, at vore børnebørn har mulighed for at opleve et fantastisk fiskeri, i vande med en sund bestand af fisk og i en uspoleret natur.

   

  North Sweden - River Kaitumälven valley.     

 

Hvordan man genudsætter fangsten. 

   
-Brug så vidt muligt modhageløse enkeltkroge og tryk modhagen på krogene ned med en tang, inden fiskeriet påbegyndes.

    
- Når en fisk er på krogen, bør den landes så hurtigt, som det praktisk er muligt, for at undgå at den bliver alt for udmattet. Det gælder særligt, hvis vandet er varmt og derved iltfattigt. Brug ikke let grej til store fisk.

    
- Alle fisk har et beskyttende slimlag, og derfor skal man altid håndtere fisk med VÅDE HÆNDER. Når fisk landes, bør de i det hele taget håndteres mindst muligt. Det er ofte muligt at genudsætte mindre fisk, uden at røre dem overhovedet, ved at tage fat i krogen og lirke den ud af kæften på fisken.

     
- Hvis du bruger et net, bør det være et blødt, knudeløst bomuldsnet, for at mindske skaderne på fiskens slimlag.

    
- Lystfiskere vil ofte gerne have et billede af deres fangst. Hvis det er en stor fisk, gøres det bedst ved at holde om fiskens hale og lige bag brystfinnerne på fisken, så man ikke trykker på dens indre organer. Hold fisken i vandoverfladen, hvis det er muligt og undgå at løfte fisken helt fri af vandet.

     
 - Nogle fisk vil være meget udmattede af kampen og vil have brug for genoplivning. For at hjælpe en fisk til at ”få vejret”, holder man den om haleroden og bag brystfinnerne. Hold fisken med snuden mod strømmen, eller før fisken langsomt frem og tilbage i vandet, så der strømmer frisk vand over gællerne. Når du er sikker på, at fisken er frisk og kan svømme væk af egen kraft, slippes fisken.   

Advertisement

 

 
© swedenfishing.com 2019