Vejret og fiskesæsoner i Midtsverige


Når det gælder fiskevejret i Midtsverige, så er du nødt til at pakke en ekstra sweater - selv til sommerens fisketure. Aftenerne og nætterne kan være kolde, men normalt er vejret dejligt forår, sommer og tidligt efterår.

 

Når vi trækker os længere op i landet, i det vi kalder Midtsverige, kan man konstatere, at vi konstant bevæger os mod højere breddegrader og dermed et andet vejr end på de mere sydlige destinationer. Men da alle 2000 km af landet er påvirket af den varme Golfstrøm, er her sjældent ekstremt koldt.
 

Anna forklarer - "For eksempel er den gennemsnitlige temperatur i Stockholm i løbet af januar måned 20-25 °C, hvilket er højere end på en tilsvarende breddegrad i Canada." Længere mod nord kan forskellene bliver endnu større. Umeå i Den Botniske Bugt, der ligger på samme breddegrad som de kolde huller i Sibirien, har i januar en gennemsnitstemperatur, der er 40 °C højere. Forskellen i Göteborg på vestkysten er ikke så udtalt, men stadig meget mærkbar.
 

   I små vandløb er fiskeriet ofte bedst i perioder med godt vejr, når insekterne er aktive.
 

Fiskesæsonen i de åbne farvande i de centrale dele af Sverige, skal betragtes som temmelig lang, men der er store forskelle, når man sammenligner kystområderne med bjerge længere sydpå og områderne ved grænsen til Norge. I det nordlige Jämtland og Härjedalen kan forventes koldt vejr i slutningen af september, mens der i regionen omkring Nedre Dalälven ofte er åbent vand ind i november. Her er de milde vintre undertiden årsag til, at man kan fiske uden afbrydelser, selv rundt om kysterne er der meget sjældent is.


Godt fiskevejr

Forårsfiskeri starter derfor også på forskellige tidspunkter, hvor de nordlige provinser i den sydlige del af bjergene minder mere om det nordlige Sverige. Når vi taler om vejret i al almindelighed, så foretrækker de fleste mennesker et naturligt og varmt vejr med let vind og en klar sol fra en klar, blå himmel. Men for fisk og fiskere er det lidt anderledes. Selv om det er rart at være ude, når vejret er godt, er det ikke sikkert, at det falder sammen med gode betingelser for fiskeriet. Og godt fiskevejr er også forskelligt for de forskellige arter.
 

   Geddefiskeri med agn, der bevæger sig i umiddelbar nærhed af vandoverfladen, er nok det mest
   spændende fiskeri, du kan opleve i Sverige.

 

 

- "Gedden er for eksempel en typisk dårligt-vejrs-fisk, der elsker koldt vand," siger Anna," og den er sågar glad for vind og gråvejr." I sol og stille vejr er der en tendens til, at gedden flytter sig ud på dybere vand, hvilket er mere udpræget hos større fisk. Derfor er gedden en art, man kan fokusere på i løbet af foråret og efteråret, før vandtemperaturen bliver for høj i søerne og langs kysten. Det bedste fiskeri med gode chancer for de største gedder finder sted i det sene efterår. I det centrale Sverige fra begyndelsen af september og i det sydlige Sverige endnu senere, når de store gedder samles i nærheden af de store stimer af byttefisk.


Fine sommeraftener

Aborren er i modsætning til gedden en udpræget sommerfisk, og det er ikke for ingenting, at det er den mest populære og mest almindelige sommerfisk. Gedden går gerne på jagt under lidt kølige betingelser, hvorimod aborren bider godt på fine sommeraftener med en let vind og strålende sol. Det stemningsfyldte billede af aborre fra bådbroen ved solnedgang er i dette tilfælde meget sigende.

Til ørred og stalling i små søer og strømmende vande er fint og stabilt vejr at foretrække. Meget af dette fiskeri reguleres af klækninger af insekter. Sven forklarer - "Selv om vandstanden i åer og elve påvirkes af voldsom regn, så kan varmt vejr først på sæsonen give den samme virkning i bjergområderne. Det er fordi, sneen stadig smelter i et hurtigere tempo, end vandet løber i vandlabet, at vandstanden stiger."
 

 

 
© swedenfishing.com 2019