Arter og fiskemuligheder i det sydlige Sverige


Sydsverige er perfekt til sportsfiskeri, da der er kort rejseafstand, gode fiskepladser og tyndt befolket. Her finder du en stor palet af forskellige fiskearter såsom gedde, aborre, sandart og forskellige medefisk som suder, brasen og skalle. Med mange fiskedestinationer, færgeruter og broen over Øresund, er det enkelt og nemt at rejse hertil.

 

I de sydlige dele af Sverige er der et væld af muligheder for lystfiskeren, både i søer og vandløb, langs den lange kystlinje og i selve havet. Det er et meget bredt område, der dækker over Kattegat i det nordlige Bohuslän sydover til kysten ved Østersøen og længere mod nord forbi Gotland.
- "Ligegyldigt hvad fiskeri betyder, eller hvilke arter du leder efter, er der noget for enhver smag. Både for den erfarne storfisker eller for den uerfarne familie med fiskere," siger Mats, som i årevis har fisket i det sydlige Sverige.


 

   En fluefisker fisker efter ørreder en stille aften i en sø i det sydlige Sverige.


Gedden er sammen med aborren de fremherskende arter, som lystfiskere kommer for at fange. I hovedparten af søerne i det sydlige Sverige findes også sandart. Kystfiskeri efter havørred og laks er efterspurgt ved vest-, syd- og østkysten, og det er især godt forår og efterår. Lystfiskeri efter arter som suder, skalle, brasen, karpe, rimte, flire, rudskalle, vimme og døbel er der også gode muligheder for. For Specimenfiskere er der masser af ukendt vand at udforske i Sverige.


Vänern & Vättern

I de store Søer Vänern og Vättern er der flere steder et godt geddefiskeri. Men det er trollingfiskeriet efter laks og meget store ørreder (måske verdens største indsøørreder, Gullspångsöringen), i Vänern og i Vättern også de store røddinger, der hovedsagelig tiltrækker lystfiskere til søerne fra både Sverige og andre europæiske lande.
Laksefiskeriet i havet er også veludviklet, ikke mindst på baggrund af Skånes syd- og østkyst og steder som Simrishamn og Hanöbukten. Vandløb som Mörrumsån, Em og Ätran byder alle på laksefiskeri for både spinne- og fluefiskere i sommerhalvåret og har en velfungerende service omkring fiskeriet.

 

Mats ven Lotta fortsætter, - "At geddefiskeriet er så populært skyldes flere ting, men den væsentligste årsag er, at vi har mange gode geddevande i det sydlige Sverige. Ikke blot er antallet af gedder højt i mange søer og vandløb, den gennemsnitlige vægt er ofte høj, og fiskeritrykket er generelt lav. Gedder findes ikke kun i ferskvand, men også i brakvand langs Østersøkysten".


Langs kysterne er der frit fiskeri med sportfiskeredskaber. Men efter de nye regler, kan du kun hjemtage tre gedder mellem 40 - 75 cm per dag. Til søer og vandløb inde i landet køber man fiskekort under reglerne for de enkelte vande, som man ønsker at fiske i. Det frie fiskeri med håndredskaber er også gældende ved de fem største søer i Sverige: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren og Storsjön. Her er alt fiskeri gratis med sportsfiskeudstyr.


 

   Om foråret og om efteråret kommer gedderne ind på det lave vand, og selv større fisk kan fanges på
   let udstyr.


Aborren er en art, som du ofte finder i de samme vande som gedden, selv om de normalt fiskes med forskellige agn og metoder. Sandarten er normalt ikke så almindeligt forekommende, som de to andre arter, men den er en populær sportsfisk. I Sverige, med sit rene vand, er sandarten også den højest rangerede spisefisk.

 

Fiskeri efter ørred og laks

For dem, der er ude efter fisk i laksefamilien, er der forskellige muligheder, selv om det sydlige Sverige ikke har de samme fordele som det nordlige Sverige. Dog med visse undtagelser i form af et par af Sveriges bedste laks- og havørredåer - Mörrum og Emån. Ellers er det først og fremmest det kystnære fiskeri efter vandrende laksefisk, primært havørreder, som har et stort potentiale. - "Fiskeriet er bedst, når vandet er koldt, og fiskene er i nærheden af kysten i løbet af foråret og efteråret," siger Lotta, som har set store dele af kysten. Klassiske steder ligger langs hele syd- , øst- og vestkysten og på Øland og Gotland.

 

"Inde I landet findes en række vandløb med gode ørredbestande," siger Mats", og her er fluefiskeri den fremherskende fiskemetode." En anden almindelig form for fiskeri i det sydlige Sverige er fiskeri i søer med udsatte regnbueørred, hvortil du kan købe dagkort. Fangstmulighederne er meget gode her, og fiskenes gennemsnits vægt er ofte højere end i de tilsvarende naturlige vand - som Harasjömåla, Tiveden og Hökensås.

I det sydlige Sverige er fiskesæsonen normalt meget lang. Geddefiskeriet er kun begrænset i vintermånederne, når vandet fryser. Bedste årstid for de store gedder er forår og forsommeren (marts-juni) og sidst i oktober-november. I den mellemliggende periode kan man som regel fange mange gedder, men man kan ikke være sikker på at fange de store gedder - det vil sige gedder længere end 100 cm. Aborre, sandart og helt er sikrest i den varme periode fra maj til september. Trolling efter laks er bedst i slutningen af efteråret og om foråret, når vandtemperaturen er lav. Det samme gælder havørred på kysten. I strømmende vand er fiskeriet på sit højdepunkt fra midten af maj og fremefter.
 

 

 
© swedenfishing.com 2019