Arter og fiskemuligheder i Midtsverige.


Det centrale Sverige dækker en lang række forskellige fiskehabitater fra kysten mod øst op til den sydlige del af bjergene. Uanset om du fisker efter laksefisk eller gedder, er her mange muligheder. Du begynder din rejse til Midtsverige let og bekvemt med færge, fly eller måske med SAS fly-and-drive eller lignende.
 

I den centrale del af vores lange land finder vi mange muligheder for lystfiskeren - både i søer, i vandløb og langs kysten. Der er store områder med en meget lav befolkningstæthed, og der er mange vandområder, der kun sjældent eller aldrig besøges af lystfiskere. Det er derfor let at finde din egen perle, hvor du kan være helt alene.

 

Sven har et godt kendskab til fiskeriet her og siger - "Vi svenskere er ikke rigtig klar over, hvilket fantastisk fiskeri vores land tilbyder – frem for alt i hjertet af Sverige. Det kan tage lidt længere tid at gå dertil. Men ak, de steder du finder bliver, som naturen, bedre og bedre! "Uden trængsel overhovedet, og ofte ser man ingen andre fiskere."

 

Gedder og aborre – og enkelte steder sandart - er også her sportsfiskerens mest eftertragtede arter. I det øverste af vandløbene i de inderste dele af skovlandet, findes masser af ørreder, der kun sjældent fiskes efter. Tager vi op i de øvre dele af Midtsverige, er vi på grænsen til den nederste del af bjergene og alle de muligheder, som findes her.


   Solen går ned over en å i Midtsverige, og en fluefisker binder en ny flue på.

 

Svens ven Anna fortsætter, -"At geddefiskeriet er så populært skyldes flere ting, men den væsentligste årsag er, at vi har mange gode geddevande i det sydlige Sverige. Ikke blot er antallet af gedder højt i mange søer og vandløb, den gennemsnitlige vægt er ofte høj, og fiskeritrykket er generelt lav.


Lavt fisketryk

-"Gedderne findes ikke kun i ferskvand, men også i brakvand langs Østersøkysten, Ålandshavet og Den Botniske Bugt på den østlige side af landet," husker Anna, der kender kysten godt. Langs kysterne er der frit fiskeri med sportfiskeredskaber. Men efter de nye regler, kan du kun hjemtage tre gedder mellem 40 - 75 cm per dag. Til søer og vandløb inde i landet køber man fiskekort under reglerne for de enkelte vande, som man ønsker at fiske i. Fisketegn kan købes på de lokale turistbureauer, i butikker og på benzinstationer. De steder, hvor kortene sælges, har et blåt skilt med hvid baggrund og et sort fiskesymbol, så det er let for dig at finde.

Aborren er en fiskeart, du ofte finder i de samme vande som gedden, selv om de normalt fiskes med forskellige agn og på forskellige metoder. Sandarten er normalt ikke så almindeligt forekommende, som de to andre arter, men er en glimrende sport- og spisefisk.


   Tiden omkring daggry og skumringen er ofte de bedste fisketider på døgnet.


I søer og floder op til fjeldet finder vi også fiskevand med en god blanding af stalling, gedde og aborre, og nogle gange endda ørred. Anna siger, "i vande med flere arter, så er det ofte en god størrelse på fiskene, og du kan få godt fiskeri i store dele af sæsonen med både flue- og spinnegrej. "Fordi stallingen gyder om foråret, kan fiskeriet være godt et stykke ind i efteråret. I den sydlige og østlige del af stallingens udbredelsesområde, er stallingfiskeriet bedst i september.

 

Hav, sø og fjeld

Sven fortsætter - "Fra fjeldene længst mod vest løber en række større og mindre floder til havet mod øst eller til søen Vänern i syd. Toppen af vandsystemerne er fulde af stalling og søørreder. I de mellemliggende partier dominerer gedder og nederst på vandløbene, er der ofte et godt lakse- og havørredfiskeri. Der er også tusindvis af søer af forskellige typer, lige fra skovsøer til store og små slettesøer". Søerne er domineret af gedder og aborrer. I mange søer er også fine sandartbestande. Selvfølgelig er der masser af fredfisk i hele området. I alt er der 30 forskellige fiskearter.

 

De større vandløb med stort opland er Klarälven, som flyder ind i søen Vänern, Dalälven, som løber 150 km nord for Stockholm og Ljusnan lige syd for Söderhamn. Her ligger også de store søer Hjälmaren og Mälaren, der har frit fiskeri for sportsfiskere, hvorfra vandet flyder ud i havet gennem Stockholm i et kort vandløb. Selv midt i hovedstaden - ved det kongelige slot og Rigsdagshuset - er et glimrende fiskeri efter laksefisk og periodisk efter sandart og aborre.

 

I Midtsverige er sæsonen omkring en måned kortere end i det sydlige Sverige. Fiskevandene er normalt åbne / isfri fra april til november. - "Chancen for at få de største gedder er størst i starten af sæsonen i april-maj og igen sidst på sæsonen i oktober-november," siger Anna, og fortsætter "i løbet af sommeren er geddefiskeriet også godt, og angående mængden af gedder den sikreste periode. Men de virkeligt store gedder kan være sværere at finde i den varmeste periode." Fiskeri efter sandart, aborre og fredfisk er bedst i sommermånederne juni, juli, august og i begyndelsen af september.
 

 

 
© swedenfishing.com 2019