Natur- og vandtyper i det nordlige Sverige


Nordsverige dækker et enormt areal med utallige søer, floder og vandløb, der tilbyder verdensklasse fiskeri i et fascinerende miljø. Her sætter forrevne bjerg, den majestætiske tundra og kystens skærgårde deres personlige præg på landskabet. Naturoplevelsen kombineret med højkvalitets fiskeri er uden sidestykke på det europæiske marked og gør området til en enestående fiskedestination. Området kaldes også for Europas sidste vildmark - og det med rette.

 

- "De lokale i dette område – samerne - har længe boet og arbejdet her med deres rensdyrhold og fiskeriet som deres levebrød", siger Anna. "De er stadig meget aktive, og mange steder kan du lære om deres kultur og måde at leve på."

 

 

Fjeldmiljøet i de vestlige del af det nordlige Sverige er noget, der skal opleves. Når man kommer op i det højere terræn findes lavere birkeskove, og før bjergene er der kun spredt eller ingen vegetation. Her strækker de barske bjergsider sig op over de mystiske bjergsøer og uberørt fjelde. Det er et meget specielt miljø med golde jord og sne hele vejen rundt på bjergtoppene. Disse områder tilbyder først og fremmest fiskeri efter ørred og rødding, ofte i uregulerede søer og vandløb der ligger op imod og nogle gange over 1000 meter over havets overflade.

 

Her - over polarcirklen – er nætterne lyse store dele af sommeren, og de der ønsker at fiske døgnet rundt kan gøre det under midnatssolens lys i forsommeren og i nordlyset i løbet af efterårets nætter.

 

- "Vegetationen er meget variabel, og den er lavere jo højere op ad bjergsiderne, den gror" fortæller Sven.

 

 

   I søerne nede i skovene finder vi et godt fiskeri efter både ørred, stalling, gedde og aborre.

 

Mængden af fiskevande er meget stort og fælles for de fleste er, at de er klare og kolde i det meste af sommeren. Det betyder, at de ofte forbliver inden for fiskens komforttemperatur, så fiskene ikke forsvinder ned på dybere og koldere vand.

 

Anna siger. "I skovlandet findes utallige søer og vandløb - store og små - med et godt geddefiskeri, som ikke er udnyttet ret meget på trods af det store potentiale som fine sportsfiskevande. Der kan du også målrette fiskeriet efter aborre, stalling eller ørreder. I området er der også søer med skaller i rekordstørrelser. Her i de store skove er de mest almindelige træer fortrinsvis gran og fyr."

 

   Sommernætterne i Lapland er aldrig helt mørke, og fiskeriet er ofte bedst midt om natten.

 

 

Strømmende vand

I det nordlige Sverige findes nogle af Europas største uudnyttede elve, der stadig har frie tøjler fra kilden til kysten, Kalixälven, Torneälven, Piteälven og Vindelälven. De er alle mægtige vandløb, der begynder som små bække og åer højt oppe i bjergene og i sidste ende munde ud i Østersøen i Den Botniske Bugt. I de øvre løb er det stalling og ørreder, der er de dominerende fisk, mens man tættere på havet finder laks og havørred.

 

Sven påpeger, at "Hvis du ønsker at opleve uberørt natur, stilhed og ikke møde andre fiskere i løbet af fiskedagen, så er du kommet til det helt rigtige sted."

 

Kyststrækningen langs det nordlige Sverige er mange steder brudt op af en beskyttende skærgård, hvor fiskeri efter gedder og stalling kan være meget givende.

 

Sven afslutter, - "Især i udmundingen af de store elve, finder vi fremragende muligheder for dette fiskeri, og det er sjældent eller nærmest aldrig, at man bliver forstyrret af andre fiskere."
 

 

 
© swedenfishing.com 2019