Natur- og Vandtyper i Midtsverige


Den midterste del af landet er varieret af skove og dyrkede marker. Store områder er præget af slettelandskab, som blandt andet omkring de store søer Vänern, Vättern, Hjälmaren og Mälaren. Herefter overgår skov flere og flere steder til at være det dominerede landskab. Hele det centrale Sverige viser en stor variation i naturen og vandene, hvilket understreges af de gode og alsidige fiskemuligheder.


   I de store søers region - det centrale Sverige - er sportsfiskeri frit i søerne Mälaren, Hjälmaren,
   Vättern og Vänern.


Vandets karakter

Det centrale Sverige rummer tusindvis af mindre søer og utallige små og store næringsrige slettesøer.
 

Det store vandløb Klarälven og Dalälven løber gennem det centrale Sverige, og Ljusnan ligger på grænsen mellem den centrale og nordlige Sverige. Dalälven løber mod nordvest og ud i Østersøen omkring 150 km nord for Stockholm. Klarälven flyder i princippet mod syd og løber ind i landet og ud i EU's største sø Vänern. Fra Vänern fører Göta älven vandet videre ud i Nordsøen ved Göteborg. Herudover findes også andre store søer i det centrale Sverige, som Vättern, Mälaren og Hjälmaren.
 

Ud over alle de store og små søer og de strømmende vande, så indbyder Østersøkysten med sine velkendte, attraktive skærgårde.


Fiskeri

Sven siger - "Det skal allerførst siges, at fiskeriet i det centrale Sverige først og fremmest er knyttet til gedder, som der er rigeligt af i hele området – tilmed med en høj gennemsnitsvægt. I næringsrige vande, der hovedsagelig ligger længere ned i oplandet, er forekomsten af sandart også god. Overalt findes også karpefisk som skalle, rudskalle, brasen, flire og løje. I mange vand er også karpefisk som rimte, asp, suder, døbel med flere."
 

Laks og havørred findes i den nederste del af vandsystemerne, der løber ud i havet.
 

I Vänern foregår fiskeriet hovedsageligt med trolling. Her fiskes efter flere forskellige stammer af meget store laks og ørreder. I Vättern findes sågar store søørreder og store rødinger. I nogle vande i de nordlige dele af det centrale Sverige findes også stalling og bækørred.
 

Anna siger - "En særlig ting er, at selv midt i hovedstaden ved kongehuset og Riksdagshuset, hvor en kort strøm flyder ud i havet, findes der et fremragende fiskeri efter havørred og periodisk også efter sandart og aborre."

 

   Sammen med gedde og aborre er sandart en meget efterspurgt sportsfisk, og i mange vande i det
   centrale Sverige når de imponerende vægte.


- "Midten af Sverige har mange forskellige naturtyper, hvis du rejser i retningen øst-vest," siger Sven. - "Og glem ikke hovedstaden, Stockholm."
 

 

 
© swedenfishing.com 2019